contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

elda_SolbergaVed.png

Elda rätt

bjorkved.jpg

Grundregeln för vedeldning i alla typer av anläggningar är att du måste se till att elden får tillräckligt med luft så att du får bra fyr. Stäng inga spjäll under eldningen! Om du har vedpanna ska du se till att friskluftsintaget i pannrummet inte är tilltäppt. Om draget är dåligt, ta reda på om skorstenen är rätt dimensionerad för din anläggning. fråga sotaren, han ger dig gärna råd.

Att tända en brasa

Se till att du snabbt får ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. Tänd elden med torra stickor, papper eller annat. Det finns flera olika braständarprodukter att köpa hos din vedhandlare. Låt elden ta sig i finhuggen småved innan du lägger på några större vedträn.

Var rädd om din glödbädd

När du väl har tänt din brasa är det viktigt att du har en ordentlig glödbädd varje gång du lägger på mer ved. Raka ihop glödbädden till en samlad hög och stapla veden så att ett litet mellanrum lämnas mellan varje vedträ. Då får du ordentlig luftinblandning. Ha fullt pådrag av luft – håll spjällen öppna eller låt kakelugnsluckorna stå öppna tills du får ordentlig fyr. Ju mer finhuggen veden är desto intensivare brinner det.

Pyrelda inte!

Håll tilluftsspjällen och rökgasspjällen helt öppna under hela eldningen, förutsatt att fabrikanten inte föreskriver annorlunda. detta gäller inte gamla kakelugnar, där det kan vara bättre att ha spjällen halvöppna sedan elden väl tagit sig. Om du glasluckorna till din kamin sotar igen eller om du märker att du får sot och tjäravsättningar på pannväggarna och i rökgångenen så tyder det på dålig lufttillförsel. Om förbränningen har varit bra ska du bara ha kvar lite ljusgrå aska i eldstaden när elden brunnit ut. 

Röken avslöjar om du eldar rätt

Enklaste sättet att kontrollera om din eldstad har god förbränning är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning får du en svart rök som luktar kraftigt och illa. en gulaktig rök betyder att röken innehåller mycket tjärämnen. Eftersom det alltid finns en mängd vatten i veden är den ofta vit av vattenånga som kondenserar i den kalla luften. Varma dagar ska röken vid god förbränning vara i det närmaste osynlig och bara ses som ett värmedaller ovanför skorstenen.

Håll dig väl med grannarna

Att vedeldningen har blivit populärare har ibland lett till problem med grannssämjan. Vi bor idag tätt inpå varandra. Även villor ligger numera nära varandra i takt med att villatomterna har blivit mindre. Vad du som enskild husägare gör påverkar däför ett stort antal människor i den närmaste omgivningen. Många klagar över luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning när grannarna eldar i sina braskaminer och pannor. Särskilt problematiskt kan det bli i hus med fläktstyrd ventilation där luft tas in på ett enda ställe. Om grannarna anmäler ditt vedeldande som en sanitär olägenhet och miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen håller med dem kan det resultera i eldningsförbud. Detta eldningsförbud kan du råka ut för ovasett om eldningsanläggningen tidigare har godkänt din anläggning. Se däför till att elda rätt, med god förbränning så att du håller även grannarna på gott humör. 


Minneslista innan du börjar elda

1. Använd rätt bränsle til din anläggning.

2. Se till att få tilräcklig lufttillförsel.

3. Se till att du har en ordentlig glödbädd när bränslet läggs på om du har en pelletskamin.

4. Braselda. det är mycket bättre, och oftast fullt tillräckligt, att elda rejält morgon och kväll vid maximal effekt än att snålelda under hela dagen.

5. Lär känna din eldningsanläggning. det kan behövas viss övning för att uppnå ett bra eldningsresultat. rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer för att bedöma om du eldar rätt.

6. Elda inte avfall. Det är förbjudet.

7. Anmäl till skorstensfejarmästaren när du skall börja elda med ett annat bränsle, eftersom skorstenen måste sotas med andra intervall. fråga honom också om din skorsten är lämplig.

8. Tag hänsyn till dina grannar. vissa människor, till exempel astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. tag särskild hänsyn om du har en sådan person i din omgivning.


 

Kontakta Solberga Ved
Tel. 070-375 81 16
kolsva@hotmail.com
Solberga gård, Västmanland

 

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor, oavsett om det gäller frågor om leverans, beställning eller bara goda råd. Att elda med ved är en hel filosofi, för oss är det väldigt enkelt. 

Välkommen att kontakta oss!
/ Jörgen, Lars och Fredrik

Följ @solbergaved på Instagram


© Solberga Ved 2014