contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

elda_SolbergaVed.png

Ekonomi


Energiinnehåll

Energiinnehållet i 30 m³ björkved motsvarar:

 • 29 m³ bok eller ek
 • 37 m³ al eller tall
 • 38 m³ gran
 • 39 m³ asp

Man kan också titta på hur många kWh man får ut av 1 m³ ved av olika träslag.

 • Bok: 3032 kWh/m³

 • Ek: 2926 kWh/m³

 • Ask: 2926 kWh/m³

 • Alm: 2873 kWh/m³

 • Björk: 2660 kWh/m³

 • Tall: 2341 kWh/m³

 • Gran: 2022 kWh/m³

 • Sälj: 2288 kWh/m³

 • Asp: 2128 kWh/m³

Jämförelsetal

 • 1 m³ eldningsolja EO1 motsvarar 7 m³ blandved
 • 1 m³ briketter motsvaras av 2,5 – 3 m³ torr blandved
 • 1 m³ eldningsolja EO1 = 3,17 m³ pellets = 2,05 ton pellets
 • 1 ton briketter motsvaras av 4 – 5 m³ torr blandved
 • 1 ton pellets motsvaras av 4 – 5 m³ torr blandved

 

Kontakta Solberga Ved
Tel. 070-375 81 16
kolsva@hotmail.com
Solberga gård, Västmanland

 

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor, oavsett om det gäller frågor om leverans, beställning eller bara goda råd. Att elda med ved är en hel filosofi, för oss är det väldigt enkelt. 

Välkommen att kontakta oss!
/ Jörgen, Lars och Fredrik

Följ @solbergaved på Instagram


© Solberga Ved 2014